• Privacybeleid Biedron Balance Kampen

Massage-en Therapiepraktijk Biedron Balance, gevestigd aan Tuinrand 2,
8307 BV Ens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Biedron Balance
Eigenaresse Susanne Biedron
Tuinrand 2
8307 BV Ens

Praktijkadres
Praktijk Biedron Balance
Tuinrand 2
8307 BV Ens
Mob.: +31 6 10 560 677
E-Mail: info@biedron-balance.nl
Webstie: http://biedron-balance.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Biedron Balance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk
– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, in persoonlijke correspondentie in mijn praktijk en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Biedron Balance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Medische behandelgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Biedron Balance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
– Om goederen bij je af te leveren;
– Biedron Balance verwerkt ook persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Biedron Balance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar: artikel 52 AWR > fiscale boekhoud en administratieplicht;
Persoonsgegevens > 15 jaar: artikel 7:454 lid 3 BW > medische behandelgegevens;
Persoonsgegevens > 5 jaar > persoonlijk verstrekte gegevens zoals b.v. voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biedron Balance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Biedron Balance gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Biedron Balance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bijvoorbeeld:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Biedron Balance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@biedron-balance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Biedron Balance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Biedron Balance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@biedron-balance.nl.

Praktijk voor lichaam & geest

Massage, ontspanning, acupunctuur en behandelingen op maat